Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Hoe ziet een dag eruit?

Groep 1/2A

Groep 1/2 B

Groep 1/2C

Groep 3

Groep 4

Groep 5/6

Groep 6/7

In groep 6/7 werken de leerlingen net als voorgaande jaren met weektaken. Zij plannen zelf welke opdrachten zij wanneer klaar willen hebben. De instructies volgen de leerlingen klassikaal en de opdrachten maken ze soms zelfstandig en soms in samen met andere klasgenootjes. Een aantal vakken geven wij aan groep 6/7 gezamenlijk, zoals verkeer, engels, beeldende vorming, weerbaarheidstraining en kanjertrainingen. In groep 6 maken de leerlingen kennis met het maken van een boekbespreking en een werkstuk. Groep 7 leerlingen maken naast een boekbespreking en een werkstuk ook een nieuwspresentatie. Daarbij houden ze het nieuws van de voorgaande week in de gaten en presenteren dit d.m.v. een powerpoint aan de klas. Het presenteren is altijd iets heel spannends, maar door dit al op jonge leeftijd te leren en regelmatig te doen, zien wij de leerlingen groeien in hun presentatietalenten.

De leerlingen van groep 7 krijgen tegen het einde van het schooljaar hun pre-advies. Hoe komen wij aan een pre-advies? Dit is een combinatie van Cito/LVS vanaf groep 6, methodetoetsen, werkhouding, inzet, concentratie, huiswerkattitude, netheid, motivatie en zelfstandigheid.

Maar hoe ziet een gemiddelde dag op school eruit?
De leerlingen komen tussen 8:15 en 8:30 binnen en pakken gelijk hun chromebook. Iedereen heeft een weektaak dus kan precies zien wat zij voor die dag gepland hebben om te doen en kunnen daarom ook gelijk aan de slag. De ene leerling start met lezen, de andere leerling maakt werk af van de dag ervoor en de andere gaat verder met de planning voor die dag. Om 8:30 starten we gezamelijk. Op maandag vertellen de leerlingen nog wat ze in het weekend hebben gedaan en de overige dagen wat zij wellicht die dag ervoor hebben meegemaakt.

Daarna begint de instructie voor groep 6 of voor groep 7. Dit wisselen we gedurende dag om. Om 10:00 is er een kleine pauze, waarbij de altijd jeugdjournaal kijken met wat eten en drinken en om 10:15 spelen we een kwartiertje buiten. Even lekker een frisse neus halen.

Rond 10:30 is iedereen weer in de klas en volgen we de planning voor die dag tot 11:45. Dan start de grote pauze tot 12:30. In de middag is er naast de geplande opdrachten tijd voor gym, beeldende vorming, gastlessen, circuit, HVO, weerbaarheidstraining of kanjertraining.

De dag sluiten we gezamenlijk af om 14:30 waarna een aantal leerlingen nog wat huishoudelijke klusjes doen. Bijvoorbeeld vegen, tafels schoonmaken en de papierbak legen. Zo krijgt iedereen de verantwoordelijkheid voor zijn eigen lokaal.

Groep 8