Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Humanistisch vormingsonderwijs op Daltonschool Hillegom

Levensvragen...
Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige daarvan raken levensthema's als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Levensvragen dus.
We hebben er niet meteen een antwoord op.
 
In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen dergelijke vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.
De leerlingen:
onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën;
leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
en leren open te blijven staan voor de mening van anderen.
Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan. En leren ze eigen waardebesef en levensovertuiging te ontwikkelen.
Om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

Thema’s
Een paar voorbeelden van thema's in de loop van het HVO-jaar: anders zijn, buitengesloten worden, pesten, puberteit, arm en rijk, feest en verdriet, vriendschap enz.
Deze thema’s komen aan de orde op het moment dat de vakdocent dat passend acht voor de groep. Uiteraard worden de lessen afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.
In de bovenbouw hebben de leerlingen wat meer inspraak in de keus van de thema’s.
Ook kan het zijn dat een thema zich aandient door de actualiteit of een ervaring van een kind van dat moment.

Dilemma’s
Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt. Het onderzoeken van morele vraagstukken maakt kinderen bewust van wat zij
meer of minder waardevol vinden in het leven. Het geeft hen gelegenheid om een eigen waardebesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

Map
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een HVO map waarin het schriftelijk werk en de tekeningen komen.
Deze map krijgen ze aan het eind van het schooljaar mee naar huis.
(zie voor meer informatie:  www.hvoprimair.nl/ouders )

Meedoen
In principe doen alle kinderen hieraan mee. Echter zijn deze lessen niet verplicht. Wanneer u uw kind hieraan niet aan mee wilt laten doen, kunt u dat kenbaar maken bij de directie van de school voor de start van het nieuwe schooljaar. Wanneer wij voor de zomervakantie geen afmelding hebben gekregen doet uw kind automatisch het gehele volgende schooljaar hieraan mee.