Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Verzorgen van BuitenSchoolse Opvang

BSO De theepot

De kracht van De Theepot is de kleinschaligheid en de kwaliteit. We streven naar een huiselijk en prettige sfeer voor de kinderen.  De pedagogisch medewerkers en de ruimte moeten zorgen voor huiselijkheid, gezelligheid en ontspanning tijdens de opvang. Kinderen zijn vrij om te kiezen waar zij binnen vrij spelmomenten mee willen spelen. Wij zorgen dat er genoeg mogelijkheden zijn en bieden activiteiten aan waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd, de interesse en het ontwikkelingsniveau van het kind.

Op deze manier wil De Theepot bereiken dat de kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige kinderen die eigen talenten onderkennen en benutten. Dit evenwicht realiseren we door situaties binnen De Theepot te creëren, die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en voor zichzelf opkomen. Kinderen zullen respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, positief in de maatschappij staan, zelfstandig en sociaalvaardig zijn. Als basis voor het ‘zich kunnen ontwikkelen’ biedt De Theepot een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

BSO De Theepot zit in het gebouw van de Brede school Hillegom. De kinderen lopen samen met een begeleidster naar het gedeelte van de BSO.
Voor meer informatie kunt u kijken op BSO De Theepot, mailen naar info@bsodetheepot.nl of bellen met 06-1850 72 60.

BLOS Kinderopvang

Blos Kinderopvang verzorgt voor diverse scholen in Hillegom buitenschoolse opvang (BSO) en haalt kinderen op van de Daltonschool. Voor kinderen van de Daltonschool zijn er drie BSO locaties van Wonderland beschikbaar: BLOS Mariastraat, BLOS BSO De Fontein en BLOS Sport BSO Hillegom. De opvang van BLOS BSO Mariastraat en BLOS BSO De Fontein is ook te combineren met de Sport BSO en Zwem BSO. Met de Zwem BSO, kunnen kinderen onder BSO tijd hun zwemdiploma’s A en B halen.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.blos.nl, mailen naar info@blos.nl of bellen met 030 604 75 99.

Robinson Kinderopvang

Kinderdagverblijf, Voor- en Naschoolse opvang De Prinsentuin
Op deze locatie in de Oranjebuurt in Hillegom, aan de Mauritslaan 5 vind je vier groepen van het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang in één pand.

Naschoolse opvang is bestemd voor kinderen van vanaf 4 jaar. De openingstijden sluiten aan bij de tijd dat de school uitgaat. U kunt uw kind inschrijven vanaf het moment dat hij/zij 3 jaar is, voor minimaal 1 dagdeel per week. Er is onderscheid tussen opvang na schooltijd en opvang tijdens de schoolvakanties.

Openingstijden
Gedurende de schoolweken is de BSO geopend vanaf het moment dat de eerste school waarvan wij kinderen opvangen ‘uit’ is, tot 18.30 uur (in Vijfhuizen tot 18.00 uur). Gedurende de schoolvakantieweken zijn wij geopend van 07.30 tot 18.00 uur (in Vijfhuizen tot 18.00 uur).

Voor meer informatie kunt u kijken op BSO Robinson, mailen naar info@robinson.nl of bellen met 023-707 00 00.