Uitslag Cito en uitstroom VO

In april heeft groep 8 de eind-Citotoets gemaakt.

Altijd een spannende periode voor de leerlingen in de laatste groep van de basisschool, maar ze hebben het uitstekend gemaakt.
Het gemiddelde van de groep lag zelfs boven de bovengrens van onze school met een score van 538,29! Binnen de stichting OBO Duin en Bollenstreek waren we de tweede hoogst scorende school.
Hier zijn we met elkaar enorm trots op!

De kinderen zullen naar de volgende vormen van onderwijs uitstromen:
VMBO Basis 1 leerling
VMBO Kader 4 leerlingen
VMBO Kadert/TL 3 leerlingen
VMBO TL 3 leerlingen
VMBOTL/Havo 4 leerlingen
Havo 1 leerling
Havo/VWO 4 leerlingen
VWO 2 leerlingen

Totaal 22 leerlingen (+1 leerling die vervroegd zal uitstromen naar de Internationale Schakelklas)