Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Informatie groep 1/2 (2019/2020)

Dalton in groep 2
 • DagkleurenVanaf groep 1 t/m groep 8 leren de kinderen dat iedere dag zijn eigen kleur heeft. Met behulp van de dagkleuren wordt een taak gekleurd wanneer deze afgerond is. De kleurtjes worden ook gebruikt voor het plannen van taakjes op de weektaak.
 • Weektaak / taaktijd
  8x per week staat taaktijd op het rooster. Het is de bedoeling dat kleuters, naast hun spel, dan bezig gaan met taakjes die op hun weektaak staan. De kinderen plannen zelf wanneer zij dat doen, maar leren dat een weektaak aan het einde van de week af moet zijn. Na een aantal weken wordt de weektaak per lln aangepast indien nodig. Per leerjaar wordt het aantal taken uitgebreid.
 • Maatjes
  Brandmaatjes De kinderen hebben een vast maatje waarmee zij in de rij staan. We noemen dit maatje door de hele school een ‘brandmaatje’. Indien we te maken hebben met een calamiteit weten de kinderen waar en bij wie ze moeten gaan staan.
  Maatjes samenwerken / klusjes De kinderen krijgen elke maand een ander maatje waarmee zij wekelijks een maatjesopdracht van de weektaak doen. Hierdoor leren zij van elkaar en met elkaar samen te werken; ook wanneer een maatje toevallig géén vriendje is. Ook doen zij met dit maatje een aantal weken hetzelfde klusje.
 • Inloop
  Op maandag- en vrijdagochtend bent u van harte welkom tijdens de inloop van 8.15 uur tot 8.30 uur, waarbij u kunt zien waar uw kind mee bezig is. Op dinsdag t/m donderdag mag u uw kind gedag zeggen bij de deur van het klaslokaal en gaat uw kind zelfstandig aan de slag.
 
Taal
We besteden schoolbreed veel tijd en aandacht aan taalontwikkeling:
 • Woorden van de weekElke week staat een aantal woordjes centraal. Alle kinderen krijgen deze woorden op vrijdag mee naar huis, zodat daar alvast over gesproken en mee geoefend kan worden. Het is fijn als u thuis aandacht aan de woordjes besteedt, zodat de kinderen de woordjes eigen kunnen maken.
 • Kinderklanken
  Per 3 á 4 weken krijgen de kinderen een klank aangeboden. Rondom de klank worden liedjes gezongen, woordjes en rijmpjes aangeleerd en kringactiviteiten gedaan. Kinderen leren op gehoor klanken herkennen. Wij leren de klanken van letters anders aan dan u gewend bent (we zeggen geen ‘bee’, maar ‘bu’). Ook leren we bij elke klank een gebaar aan.
 • Verteltassen
  Verteltassen vindt u bij de kleuters. Hiervan maken we gebruik tijdens het circuit. U kunt de verteltassen lenen via Christel Zaagman of via de kleuterleerkracht. Dit is gratis!
 • Bibliotheek
  Eén keer per jaar inventariseert de bibliotheek welke kinderen nieuw zijn op school. Deze kinderen krijgen een bibliotheekpas waarmee gratis boeken geleend kunnen worden. We brengen ook ieder jaar een bezoek aan de bibliotheek.
 
Rekenen
We besteden 2x per week aandacht aan rekenactiviteiten in de kring.
Kinderen leren tellen en oefenen begrippen en het ordenen van lang-kort, dik-dun, groot-klein, veel-weinig, meer-minder, etc.
 
Gym & motoriek
 • Gym
  We bieden 2 à 3 keer per week gymles in onze speelzaal aan (afhankelijk van het weer). Voor de gymles heeft uw zoon/dochter gymschoenen, voorzien van naam, nodig. Deze verzamelen wij in een witte krat. Veterschoenen zijn uiteraard toegestaan, maar kosten wel veel onderwijstijd.
 • Schrijfdans
  Ter voorbereiding op het schrijfonderwijs in groep 3 bieden we Schrijfdans aan. Schrijfdans is een leuke, vrolijke en creatieve manier om de motoriek, die je voor schrijven nodig hebt, soepel te maken en voldoende te ontwikkelen. Dit doen we door op muziek lekker te bewegen en daarna op het platte vlak (in scheerschuim, zand of met krijt of verf) te tekenen.
 • Schrijven in de basisschool
  Na de Kerstvakantie krijgen de kinderen van groep 2 een eigen schrijfschrift waarmee zij de motorische vaardigheden verder gaan oefenen.
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Kanjertraining
  De kanjertraining gaat uit van het verhaal van Max; een jongetje dat een dorpje heeft ontdekt, waarin pestvogels, tijgers, konijnen en apen uiteindelijk op een goede manier met elkaar omgaan. Ieder dier heeft een gekleurd petje op. Met behulp van de petjes wordt het verhaal verteld, nagespeeld en verwerkt. Tijdens de kanjertraining wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag en hoe met elkaar om te gaan.
 • Anti-pest protocol
  Samen met de kinderen hebben we klassenregels bedacht en op papier gezet. Alle kinderen hebben deze regels ondertekend.
 • Puntje van de week
  Iedere week besteden we aandacht aan een puntje van de week. Het puntje van de week hangt in (of naast de ingang van) de groep.
 • Theater
  Twee keer per jaar voeren de kinderen 15 minuten liedjes, versjes, etc. voor u op. Houdt u de nieuwsbrief en jaarkalender in de gaten voor de data.
 
Speelgoedochtend
Speelgoed is niet toegestaan op school. De kinderen mogen op vrijdagen voor de vakanties speelgoed of spelletjes meenemen; het is dan speelgoedochtend. Let op: eigen risico! Speelgoed kan kwijtraken of kapot gaan. Computerspelletjes zijn niet toegestaan.