Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Informatie groep 3

Klasbord
Steeds vaker maken we gebruik van de app van Klasbord. Via deze app blijf je up to date over wat er allemaal gebeurt in groep 3 door middel van foto's en korte tekstjes. Wanneer je gebruik wilt maken van deze app kun je dit aangeven bij de leerkracht. Deze geeft jou een code waarmee je in kunt loggen, nadat je de app op je mobiele telefoon hebt geïnstalleerd. 

Creatief circuit
De kinderen van groep 3 hebben elke donderdagmiddag het creatieve circuit samen met groep 4 en 5. Ze vinden het geweldig!! Ze koken, hebben dramales, zagen en timmeren een vogelhuisje en maken vrolijke knutselwerkjes in de klassen. Voor deze lessen zijn we altijd op zoek naar enthousiaste hulpouders. Het is elke donderdagmiddag van 12.45 uur tot 13.45 uur. Mocht u ons een handje willen helpen dan kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht.

Gym
Groep 3 krijgt op dinsdagochtend gymles in De Vosse. Voor deze les is een gymtas met gymschoenen, een gymshirt en gymbroek nodig. Graag alles voorzien van naam. De tas wordt elke dinsdag mee naar school en mee naar huis gebracht, zodat we ruimte en overzicht hebben bij de kapstokken. 

Dalton in groep 3
Wat ziet u hiervan terug in de klas:
Vrijheid in gebondenheid: Gebruik van een weektaak en een keuzetaak. Er staat Veilig Leren Lezen, rekenen en schrijven op de weektaak en als keuzetaak allerlei lees- en rekenspelletjes en iets creatiefs. De kinderen hebben een eigen contractje.  Daarnaast werken de kinderen om beurten  10 minuten op de computer met de taal- en rekenspelletjes.
Klusjes-/maatjesbord: de kinderen leren zorg te hebben voor elkaar en de materialen in de klas.
Zelfstandig werkmomenten met het zelfstandig werk blokje, zodat we aan beide groepen wisselend instructie kunnen geven. De dagritmeklokjes en de kleuren van de dagen komen in elke klas terug.
Samenwerkopdrachten en klusjes met een maatje. De kinderen staan in de rij met een brandmaatje. Sommige kinderen lezen met een tutormaatje.
Reflecteren/evalueren: De kinderen leren hun werk te controleren, er over nadenken en evalueren.
Opbrengsten/effectiviteit: De resultaten van het werk houden we goed in de gaten
Borging: Afspraken en werkwijzen worden vastgelegd.

Inloop
Op maandag- en vrijdagochtend bent u van harte welkom tijdens de inloop van 8.15-8.30 uur. De andere dagen mag u uw kind gedag zeggen bij de deur van het klaslokaal.                                

Taal/Lezen
We werken met de methode Veilig Leren Lezen
Er zijn 12 leerstofkernen. Iedere dag werken we ongeveer 2 uur aan het leren lezen. De methode heeft verschillende materialen om aan de verschillende niveau`s tegemoet te komen: ster/maan/raket/zon en een bijbehorend computerprogramma. Na iedere kern volgt een toets.
Voor thuis zijn er de sites: www.veiliglerenlezen.nl en www.zwijsenouders.nl Ook krijgen de kinderen bij iedere kern oefenwoordjes en woorden mee om de woordenschat te vergroten.

We raden u aan lid te worden van de bibliotheek. Het is belangrijk dat uw kind veel leeskilometers maakt. Het is daarom wenselijk elke dag uw kind minstens 10 minuten hardop te laten lezen.

Rekenen
We werken met de methode Wereld in Getallen. De kinderen werken  gedifferentieerd op minimum-/basis-/plusniveau. Er zijn 8 blokken van 4 lessen. Na elk blok volgt een toets. Daarna herhalen of verrijken (*, **, ***) Vanaf het tweede halve jaar krijgen de kinderen zelfstandige weektaken. Materialen die we gebruiken zijn: blokjes, kralenrekje, munten/geld, getallenlijn t/m 100, klokjes en oefenen op de computer (doen, voelen, ervaren)
De volgende onderdelen komen aan bod: Oriëntatie op de getallen tot en met 100; de schrijfwijze van de getallen 1 t/m 10; optellen, aftrekken en splitsen t/m 10; automatisering, gepast betalen; hele en halve uren; de maandkalender; lengte, oppervlakte, omtrek; inhoud en gewicht ; de plattegrond. Voor thuis is de website www.rekenweb.nl leerzaam en leuk

Schrijven
Methode: Schrijven in de Basisschool.
De kinderen krijgen 3 keer per week schrijfles. Ze werken 3 schriftjes door: 1 cijferschrift en 2 schrijfschriften. Aan het eind van groep 3 hebben de kinderen geleerd met schrijfletters aan elkaar te schrijven.  Ze schrijven met een driekantig schrijfpotlood.


Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/ Techniek/Verkeer
Geschiedenis en Aardrijkskunde: komen terug in de thema`s van Veilig Leren Lezen. Natuuronderwijs:  We volgen de t.v.-lessen van  Huisje Boompje Beestje en andere onderwerpen uit de methode Leefwereld.  In het voorjaar staat een maand Kinderen en Seksualiteit centraal.
Techniek:We gebruiken de techniektorens. We zouden graag ouderhulp hebben dit te realiseren.
Verkeer: We volgen de lessen van School op Seef. Drie keer per jaar zijn er praktische fietsverkeerslessen op het schoolplein. Hier zouden we graag ouderhulp bij willen hebben.

Muziek/Tekenen/Handvaardigheid/Theater
Muziek:We gebruiken de nieuwe methode: “Muziek moet je doen”. We leren liedjes en luisteren naar het verschil hoog-laag, vlug-langzaam enz.
Tekenen:Soms opdrachten, soms vrij.
Handvaardigheid: elke donderdagmiddag circuitvorm groep 3 t/m 5 in verschillende klaslokalen.
Theatermiddagen: elke groep komt dit schooljaar 2 keer aan de beurt. U bent welkom om te komen kijken. De data en tijden verschijnen in de nieuwsbrief en staan op de jaarkalender.

Sociale emotionele ontwikkeling
We gebruiken het Puntje Van De Week en de Ik-doelen. We maken aan het begin van het schooljaar de klassenregels samen met de kinderen en laten deze ondertekenen. We gebruiken de methode Kanjertraining.  De Kanjerlessen zijn een vervolg van vorig jaar. Zie de website: www.kanjertraining.nl

Gesprekken en rapporten
Eind januari en half juni nemen we de Cito-toetsen af; spelling, woordenschat, begrijpend luisteren, technisch lezen, rekenen en gedrag. Als er extra hulp nodig is wordt dit altijd besproken met de intern-begeleider (Monique Romijn) en in een handelingsplan verwoordt.
Twee maal per jaar hebben we tien-minuut-gesprekken  in oktober en februari. Aan het eind van het schooljaar zijn er facultatieve gesprekken. Als u tussendoor prijs stelt op een gesprek kunt u altijd een afspraak maken na schooltijd.

Schoolinformatie kunt u vinden op de schoolsite of op de website van groep 2/3. Ook in de
14-daagse nieuwsbrief, op de schoolkalender en in de postbakjes van de kinderen. De postvakjes leegt u regelmatig.

Ziekte
Het kan gebeuren dat uw kind ziek is. Wilt u dit telefonisch melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur? Ook kan dit via een ziektemeldingsformulier op de schoolsite.

Traktaties en hapjes
Bij een traktatie is 1 lekker snoeperijtje echt genoeg. De kinderen hebben ook nog hun pauzehapje. Wij kiezen als school voor een gezond tussendoortje en overblijfeten. Geen chocoladekoeken of andere zoetigheden a.u.b. Het liefst flesjes of bekers  met gezonde drank in plaats van pakjes met zoetigheden. De flesjes kunnen de kinderen ook weer vullen met water als ze dorst hebben.

Ouderhulp
Wij kunnen uw hulp bij allerlei activiteiten goed gebruiken. Bijvoorbeeld: voorlezen in de Kinderboekenweek, techniekouders, leesouders die groepjes kinderen begeleiden, ouders die met uitstapjes kinderen rijden en begeleiden,  biebouder: bij nieuwe leeskern themaboeken uitzoeken bij de bieb, begeleiding bij het handvaardigheidcircuit voor groep 3, 4 en 5 op donderdagmiddag, begeleiding bij de fietsverkeerslessen op het plein: 3 x per jaar, ouders die de thematafel in de gang willen bijhouden. Het zou heel fijn zijn als u zich voor een activiteit zou  willen opgeven. Zonder ouderhulp kunnen wij veel activiteiten niet doen!


Email en bereikbaarheid
Wilt u ons een berichtje sturen? Doe dat via:
femke.vanleeuwen@daltonschoolhillegom.nl