Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Informatie groep 3 (2019/2020)

Welkom op de pagina van groep 3! Hieronder vindt u algemene informatie over deze groep.

Klasbord
Steeds vaker maken wij gebruik van de app van Klasbord. Via deze app blijft u up to date over de bijzonderheden in groep 3. Wanneer u gebruik wilt maken van deze app kunt u dit aangeven bij de leerkracht. Zij geeft een klassencode waarmee u in kunt loggen, nadat u de app heeft geïnstalleerd op uw mobiele telefoon. 

Creatief circuit
De kinderen van groep 3 hebben elke donderdagmiddag het creatieve circuit samen met groep 4 en 5 van 12.45 uur tot 13.45 uur. Ze vinden het geweldig! Ze zijn 3 weken bezig met een activiteit in de desbetreffende klas.  

Gym
Groep 3 krijgt op maandagochtend gymles in de speelzaal van 10.30 - 11.30. Voor deze les zijn alleen gymschoenen nodig. Vrijdagochtend heeft de groep gymles in De Vosse van 8.30 - 9.30. Voor deze les is een gymtas met gymschoenen, een gym shirt en gymbroek nodig. Graag alles voorzien van naam. 

Dalton in groep 3
Wat ziet u hiervan terug in de klas:
Vrijheid in gebondenheid: gebruik van een weektaak en keuzewerk. Er staat Lijn 3, rekenen, schrijven en spelling op de weektaak. Als keuzewerk staan er allerlei lees- en rekenspelletjes en creatieve bakken in de kast.
Klusjes-/maatjesbord: de kinderen leren zorg te hebben voor elkaar en de materialen in de klas.
Zelfstandig werkmomenten met het zelfstandig werk blokje, zodat we aan beide groepen wisselend instructie kunnen geven. De dagritmeklokjes en de kleuren van de dagen komen in elke klas terug.
Samenwerkopdrachten: dit wordt vaak gekozen met beurtstokjes. De kinderen staan in de rij met een brandmaatje. 
Reflecteren/evalueren: De kinderen leren hun werk te controleren, er over nadenken en evalueren. Dit wordt na de les regelmatig ook met de reflectiecirkel gedaan. Wekelijks staat er ook een doel wat centraal in de klas waar de kinderen een week de tijd voor hebben om het doel te behalen.
Opbrengsten/effectiviteit: De resultaten van het werk houden we goed in de gaten.
Borging: Afspraken en werkwijzen worden vastgelegd en hangt zichtbaar in de klas.
                              

Taal/Lezen
We werken met de methode Lijn 3. Er zijn 12 thema's. 'S ochtends wordt een uur gewerkt aan het leren lezen. 'S middags wordt de woordenschat en spelling geoefend. Iedere dag werken we ongeveer 2 uur aan taal. De methode heeft verschillende materialen om aan de verschillende niveaus tegemoet te komen: **ster en ***ster werkboeken, rijtjesboeken, stickervellen en een bijbehorend computerprogramma. 

Wij raden u aan lid te worden van de bibliotheek. Het is belangrijk dat uw kind veel leeskilometers maakt. Het is daarom wenselijk elke dag uw kind minstens 10 minuten hardop te laten lezen.

Rekenen
We werken met de methode Wereld in Getallen. De kinderen werken gedifferentieerd op minimum-/basis-/plusniveau. Er zijn 8 blokken van 4 lessen. Na elk blok volgt een toets. Daarna herhalen of verrijken (*, **, ***) Vanaf het tweede halve jaar krijgen de kinderen zelfstandige weektaken. Materialen die we gebruiken zijn: blokjes, kralenrekje, munten/geld, getallenlijn t/m 100, klokjes en oefenen op de computer (doen, voelen, ervaren)
De volgende onderdelen komen aan bod: Oriëntatie op de getallen tot en met 100; de schrijfwijze van de getallen 1 t/m 10; optellen, aftrekken en splitsen t/m 10; automatisering, gepast betalen; hele en halve uren; de maandkalender; lengte, oppervlakte, omtrek; inhoud en gewicht ; de plattegrond. Voor thuis is de website www.rekenweb.nl leerzaam en leuk.

Schrijven
Methode: Klinkers
De kinderen krijgen dagelijks schrijfles. Aan het eind van groep 3 hebben de kinderen geleerd met schrijfletters aan elkaar te schrijven. Ze schrijven met een driekantig schrijfpotlood. Sommige kinderen krijgen in het begin van het schooljaar een gripper om hun pengreep te oefenen. De kinderen worden beloont met een glitterpen wanneer zij hun best hebben gedaan met schrijven. Met deze glitterpen mogen zij de volgende les mee schrijven. Dit motiveert hen.

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/ Techniek/Verkeer
Geschiedenis en Aardrijkskunde: komen terug in de thema`s van Lijn 3. Natuuronderwijs:  We volgen de t.v.-lessen van Huisje Boompje Beestje. In het voorjaar staat een maand Kinderen en Seksualiteit centraal.
Techniek: We gebruiken de techniektorens. We zouden graag ouderhulp willen hebben om dit te realiseren.
Verkeer: We volgen de lessen van School op Seef. Drie keer per jaar zijn er praktische fietsverkeerslessen op het schoolplein. Hier zouden we graag ouderhulp bij willen hebben.

Muziek/Tekenen/Handvaardigheid/Theater
Muziek: We gebruiken de nieuwe methode: “Muziek moet je doen”. We leren liedjes en luisteren naar het verschil hoog-laag, vlug-langzaam enz.
Tekenen: Soms opdrachten, soms vrij.
Handvaardigheid: elke donderdagmiddag circuitvorm groep 3 t/m 5 in verschillende klaslokalen.
Theatermiddagen: elke groep komt dit schooljaar één keer aan de beurt. U bent welkom om te komen kijken op 20 februari 2020 van 13.45 - 14.15.

Sociale emotionele ontwikkeling
We maken aan het begin van het schooljaar de klassenregels samen met de kinderen en laten deze ondertekenen. We gebruiken de methode Kanjertraining. De Kanjerlessen zijn een vervolg van vorig jaar. Zie de website: www.kanjertraining.nl

Gesprekken en rapporten
Eind januari en half juni worden de Cito-toetsen afgenomen; spelling, woordenschat, begrijpend luisteren, technisch lezen en rekenen. Als er extra hulp nodig is wordt dit altijd besproken met de intern-begeleider (Monique Romijn) en in een handelingsplan verwoordt.
In oktober en februari zijn er tien-minuut-gesprekken. Aan het eind van het schooljaar zijn er facultatieve gesprekken. Als u tussendoor prijs stelt op een gesprek kunt u altijd een afspraak maken na schooltijd.

Schoolinformatie kunt u vinden op de schoolsite of op de website van groep 3. Ook in de 14-daagse nieuwsbrief, op de schoolkalender en in de postbakjes van de kinderen. 

Ziekte
Het kan gebeuren dat uw kind ziek is. Wilt u dit telefonisch melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur? Ook kan dit via een ziektemeldingsformulier op de schoolsite.

Traktaties en hapjes
Wij kiezen als school voor een gezond tussendoortje en overblijfeten. Het liefst flesjes of bekers met gezonde drank in plaats van pakjes met zoetigheden. De flesjes kunnen de kinderen ook weer vullen met water als ze dorst hebben.

Ouderhulp
Wij kunnen uw hulp bij allerlei activiteiten goed gebruiken. Bijvoorbeeld: voorlezen in de Kinderboekenweek, techniekouders, leesouders die groepjes kinderen begeleiden, ouders die met uitstapjes kinderen rijden en begeleiden, begeleiding bij de fietsverkeerslessen op het plein en koken met de kinderen. Het zou heel fijn zijn als u zich voor een activiteit zou willen opgeven. Zonder ouderhulp kunnen wij veel activiteiten niet doen!