Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Informatie groep 4 (2019/2020)

Welkom op de pagina van groep 4! Hieronder vindt u algemene informatie over deze groep.

Klasbord
Steeds vaker maken we gebruik van de app Klasbord. Via deze app blijf je up to date over wat allemaal gebeurt in groep 4 door middel van foto's en korte tekstjes. Wanneer je gebruik wilt maken van deze app kun je dit aangeven bij de leerkracht. Deze geeft jou een code waarmee je in kunt loggen, nadat je de app op je mobiele telefoon hebt geïnstalleerd. 

Gym
De kinderen hebben gym op dinsdagochtend. Zij hebben hier een stevige gymtas voor nodig, met daarin gymschoenen, een sportbroek en sportshirt, allen passend bij het seizoen. 

Luizentas
De kinderen moeten allemaal in het bezit zijn van een luizentas. Deze krijgen zij van school. Wanneer deze beschadigd of kwijt is dient een nieuwe te worden aangeschaft voor 2,50 euro. Tijdens de schoolvakanties dient de luizentas gewassen te worden. 

Huiswerk
Eén keer per maand krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis; de woorden van Taal Actief, de spellingwoordjes en woordrijtjes om het vlot technisch lezen thuis te oefenen. Dit huiswerk hoeft niet meer terug naar school. Na een periode van 3 of 4 weken wordt de taaltoets, het woordendictee en een zinnendictee afgenomen. Daarna volgt opnieuw huiswerk. Methodes

Rekenen: Wereld in getallen
Kinderen werken op hun eigen niveau en tempo.
Iedere les bestaat uit een korte effectieve instructie waarna de kinderen zelfstandig aan het werk gaan. Als ze klaar zijn met de les gaan ze verder met hun weektaak rekenen op eigen niveau.
De stof die in groep 4 aangeboden wordt is:
- Optellen en aftrekken t/m 100
- Handig rekenen t/m 100
- Vermenigvuldigen. Tafels 1 t/m 5 en 10.
- Klokkijken: hele, halve uren, kwartier en minuten.
                    Analoog en digitaal
- Eenmaal andermaal: het aanleren van de tafelsommen.

Taal en spelling: Taal Actief


Begrijpend lezen: Grip op lezen
Grip op lezen is een methode voor begrijpend en studerend lezen.
We maken gebruik van strategieën bij het lezen van een tekst.
1. Doel bepalen
2. Voorspellen
3. Voorkennis ophalen
4. Herstellen
5. Vragen stellen
6. Visualiseren
7. Samenvatten
Grip op lezen bestaat voor groep 4 uit 3 blokken van 6 lessen.

Estafette lezen:
3x per week lezen de kinderen in hun estafette boekje. De kinderen lezen in hun eigen niveau.

Doeboek:
Het doeboek is een voorloper op Naut (natuurkunde), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis).
Thema 1: opruimen           Thema 5: speuren
Thema 2: vieren                Thema 6: graven
Thema 3: winkelen            Thema 7: klimmen
Thema 4: varen                 Thema 8: kamperen

Kanjertraining:
2x per week krijgen de kinderen kanjertraining. Tijdens kanjertraining leren de kinderen om zich sociaal te gedragen.
Speerpunten zijn: Elkaar kunnen vertrouwen.
                             Niet de baas spelen.
                             Niet uitlachen.
                             Niemand doet zielig.
                             We helpen elkaar.
We maken gebruik van het kanjerboek, werkbladen, digitale lessen en de kanjerpetten.

Verkeer: Stap Vooruit
De kinderen krijgen meerdere lessen over onderwerpen die ze dagelijks meemaken. Bijv. Spelen op straat. De weg naar school. Openbaar vervoer. Ook krijgen ze praktijklessen op het schoolplein.

Schrijven: Schrijven in de basisschool
Twee keer per week schrijven de kinderen in hun schrijfschrift. De kinderen leren in groep 4 de hoofdletters.

Engels: Groove me
Groove me is een digitale methode. We werken met een thema bijv. de school , de dierentuin enz.

Circuit: Iedere donderdag hebben wij een creatieve middag in circuitvorm.