Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Ouderraad

De Ouderraad van Daltonschool Hillegom bestaat uit een voorzitter en penningmeester en 3 algemene ouderraadsleden. De Ouderraad wordt aangevuld door ouders die actief zijn in verschillende commissies.
contact: or@daltonschoolhillegom.nl

Op dit moment is de samenstelling van de Ouderraad als volgt:
Sandra Boonstra (leerkracht)
Iris Geerlings (leerkracht)
Vacature - penningmeester (ouder)
Niamh O'Toole (ouder)
Jitske Wensveen (ouder)

Tijdens de vergaderingen doet ieder OR-lid verslag van de onlangs georganiseerde of binnenkort te organiseren activiteiten van zijn of haar commissie. Er worden wetenswaardigheden uitgewisseld, draaiboeken gemaakt of besproken, data vastgesteld en taakverdelingen overeengekomen. Bovendien bespreken we alles wat leeft bij de ouders en ons ter ore is gekomen en stellen we vast of de Ouderraad hierbij een rol van betekenis kan spelen, en zo ja: welke.
Wil je onze gelederen komen versterken, heb je opmerkingen of wensen, spreek dan een van ons aan of mail naar or@daltonschoolhillegom.nl!

Wil je onze vergaderingen bijwonen? Je bent van harte welkom. Meld je hiervoor aan door een mail te sturen naar or@daltonschoolhillegom.nl.
Wij hebben voor dit schooljaar op de volgende data vergaderingen gepland staan:
31 oktober 19:30 uur
11 december 19:30 uur
23 januari 19:30 uur
4 maart 19:30 uur
16 april 19:30 uur
21 mei 19:30 uur

Graag tot ziens op school.