Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route
Terug naar het overzicht

Tijdelijke sluiting school

Geplaatst op: 15-3-2020
Beste ouders en verzorgers,

Vanmiddag heeft er naar aanleiding van een nadrukkelijke oproep gisteren van de Federatie Medisch
Specialisten om scholen te sluiten om verdere verspreiding van het Corona-virus in te dammen, overleg
plaatsgevonden tussen de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM. Na dat
overleg is door het kabinet ook gesproken met de onderwijsorganisaties.

Slotsom van deze overleggen is dat de autoriteiten vanmiddag hebben besloten alle scholen met ingang van
maandag 16 maart tot en met 6 april te sluiten. Het bestuur van de Stichting OBODB neemt dit besluit
onverkort over.

Dit betekent dat u met ingang van morgenochtend uw kind(eren) thuis moet houden.
We realiseren ons dat dit een heftige maatregel is, maar kennelijk noodzakelijk in het belang van de
volksgezondheid.

Ouders die door deze maatregel morgenochtend in de problemen komen, omdat ze op deze korte termijn geen
opvang voor hun kind(eren) meer kunnen regelen, kunnen zich morgenochtend melden bij de school. Deze
kinderen zullen in ieder geval morgen door leerkrachten worden opgevangen, mits ze geen
ziekteverschijnselen hebben. Wij hopen dat u alles in het werk zult stellen om de opvang op school, gezien de
medische risico’s, tot een minimum te beperken.

Voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken geldt dat deze de komende periode wel op school
welkom zijn, mits ze geen ziekteverschijnselen vertonen. Een lijst met vitale beroepen zal door de NCTV
worden gepubliceerd.
Morgenochtend zal er spoedoverleg plaatsvinden met alle directeuren van de OBO-scholen over wat dit voor
de komende periode betekent. Daarbij zullen we het onder andere hebben over de mogelijkheden van
thuisonderwijs al dan niet met inzet van ICT-middelen. Via de bekende kanalen zal de directeur van de school
van uw kind(eren) u vanaf morgen daar nader over informeren.

Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor dringende vragen kunt u morgenochtend bij directie en team van de school terecht.

Met vriendelijke groet,
Patrick Went
directeur-bestuurder
Tijdelijke sluiting school