Daltonhandboek


Klik hier voor het Daltonhandboek

 
Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Daltononderwijs

Al sinds 2014 prijkt er een officieel Daltonkeurmerk op onze schoolgevel! Al onze leerkrachten hebben hun Daltoncertificaat behaald of volgen de Daltonopleiding. 
Op 25 november 2019 hebben wij een visitatie gehad van de Nederlandse Daltonvereniging. Wij zijn met vlag en wimpel geslaagd en hebben een verlengde licentie gekregen. 

Dalton is op iedere school anders. Het is een visie op onderwijs en kent geen vast systeem. De invulling wordt door de school zelf gemaakt aan de hand van actuele veranderingen in de samenleving. In een sfeer van veiligheid en vertrouwen is op Daltonschool Hillegom ruimte om te leren van en met elkaar. Er wordt doelgericht gewerkt vanuit de Dalton kernwaarden:

Samenwerken
Zelfstandigheid
Verantwoordelijkheid
Reflectie en evaluatie
Effectiviteit/doelmatigheid

Waarom kiezen voor Daltononderwijs?

Als u op zoek bent naar de juiste basisschool voor uw kind en Daltonschool Hillegom spreekt u aan, dan vraagt u zich misschien af of ons Daltononderwijs geschikt is voor uw kind. Er zijn verschillende goede redenen om voor Daltononderwijs te kiezen. Er wordt doelgericht gewerkt vanuit de verschillende kernwaarden. Wij hebben schoolbreed beschreven waarom wij iets doen vanuit deze kernwaarden. Verdere beschrijvingen van de kernwaarden en hoe wij dit precies in de praktijk toepassen is te lezen in het Daltonhandboek. 

Samenwerken
Het is belangrijk dat leerlingen goed leren en kunnen samenwerken. In de brede maatschappij wordt er samen geleefd en hebben we elkaar nodig. Samen weet en kun je echter meer dan alleen. Dit is iets wat wij ook aan onze leerlingen mee willen geven. Het belang van elkaar aanvullen, kritisch blijven en van elkaar leren in plaats van alles alleen uit willen zoeken. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 

Zelfstandigheid
De leerlingen worden steeds meer gestimuleerd in het maken van hun eigen keuzes. Door de verantwoordelijkheid te vergroten, worden de leerlingen aangemoedigd om zelf goed na te denken voordat zij handelen. De leerlingen worden steeds meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling en omgeving. Zij plannen hun eigen werk in en oefenen deze vaardigheid alvast voor later.
De nieuwsgierigheid naar kennis kan opgewekt worden. Doordat de leerlingen zelf willen weten wat zij leren, zorgt dit voor een betere leerhouding. 

Verantwoordelijkheid
Het aanleren en geven van verantwoordelijkheid tijdens de vrijheid in gebondenheid heeft als doel dat de kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. Als zij kunnen reflecteren op hun eigen handelen, weten zij welke vervolgstappen zij een volgende keer kunnen nemen. Zij kunnen zelf bepalen wat zij nodig hebben en dit vergroot hun zelfkennis om de juiste keuzes te maken. Zij dragen zorg voor hun omgeving, materialen en anderen; eigenaarschap wordt vergroot. De connectie tussen inzet en opbrengst, zorgt ervoor dat de intrinsieke motivatie van de leerlingen wordt verhoogt.

Reflectie en evaluatie 
Er wordt op Daltonschool Hillegom verwacht dat de leerlingen en leerkrachten weten wat hun doelen zijn en of zij die bereikt hebben. Om te weten of zij het doel bereikt hebben evalueren en reflecteren wij structureel op het proces. Bij de leerlingen gebeurt dit in de klas door middel van de reflectiematerialen en het evalueren van de doelen op de weektaak. Bij de leerkrachten gebeurt dit door de POP/PAP gesprekken en de evaluaties in de teamvergaderingen op de diverse onderwerpen. De leerlingen weten zo welke zelfkennis zij hebben en daardoor kennen zij hun sterke en zwakke kanten. Dit kunnen de leerlingen dan weer inzetten bij een volgend doel / les. De leerkrachten kunnen zo kritisch naar het proces en zichzelf kijken, waardoor zij kunnen bijsturen om zo te optimaliseren. Hierdoor vindt er altijd een ontwikkeling plaats in het proces. 

Effectiviteit/ doelmatigheid 
Het is belangrijk dat de tijd effectief ingezet wordt om de ontwikkeling van de leerlingen en leerkrachten te optimaliseren. Er wordt daarom doelgericht gewerkt aan de ontwikkelingsgebieden. Daltononderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren dan is het onderwijs veel effectiever. 

Daltongeschiedenis

Het Daltononderwijs bewijst al honderd jaar lang haar waarde. De onderwijsvorm is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1886-1973). Haar ideeën over individuele en niet klassikale ontplooiing van leerlingen baseerde ze op haar ervaring als leerkracht. In 1905 werkte Parkhurst op schooltjes met slechts één klas. Daar kreeg zij te maken met veertig leerlingen verdeeld over acht leerjaren. Vanzelfsprekend was ‘normaal lesgeven’ volstrekt onmogelijk. Daarom koos zij voor een aanpak met een gedeelte zelfstudie. Zij overlegde met de leerlingen over wat hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen zijn en de rol van de leerkracht. Eén en ander werd vervolgens schriftelijk vastgelegd in een soort van contract: ‘de taak’. De leerlingen beloofden bij dit contract dat zij aan hun taak zouden werken en die op tijd af zouden hebben. Helen Parkhurst beloofde de leerlingen hulp te bieden indien dit noodzakelijk was. In de eerste instantie ging het Helen Parkhurst dus om praktische oplossingen om de efficiëntie van het onderwijs te verhogen. In die situatie was zelfstandig werken noodzakelijk, maar al snel raakte ze ervan overtuigd dat deze aanpak voor alle leerlingen goed was. Tussen 1913 en 1915 werkte Parkhurst in Italië̈ met de beroemde pedagoge Maria Montessori en kregen haar ideeën een pedagogische grondslag. Enkele jaren later legde ze haar visie op onderwijs vast in het boek ‘Education on the Dalton Plan’ (1922). Later werden haar ideeën toegepast in de State High School in Dalton (Massachusetts). Naar deze plaats is het Daltononderwijs genoemd.
 
Helen Parkhurst
Klik hier voor het Daltonhandboek