Daltonschool Hillegom
Prinses Irenelaan 32
2181CZ Hillegom
Tel: 0252 - 53 00 65
Contact & route

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Via deze link - AVG/Privacy - Stichting OBO - komt u op de pagina van onze stichting waar u informatie kunt vinden m.b.t. de privacy en allerlei zaken die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 wat geldt voor alle scholen binnen de stichting Obodb. 

Brief aan ouders/verzorgers over Privacy: Informatie Privacy/AVG

Privacy Daltonschool Hillegom

Op Daltonschool Hillegom gaan wij zeer zorgvuldig met privacygevoelige gegevens om. Van alle leerlingen hebben wij een dossier aangelegd dat rapportages en verslagen bevat over de ontwikkeling en vorderingen van uw kind. Ook gegevens over de gezinssituatie staan hierin beschreven.
Het papieren dossier bevindt zich achter slot en grendel in onze (zorg-)administratie. Alleen directieleden en betrokken leerkracht(en) hebben inzicht in deze gegevens. Stagiaires moeten altijd eerst toestemming vragen aan de directie/leerkracht om een dossier te mogen inzien.
Ouders worden altijd schriftelijk om toestemming gevraagd voor het opvragen of versturen van informatie uit het kinddossier. Ouders hebben recht op inzage van het kinddossier na overleg met de directie/IB-er. Ouders krijgen op verzoek altijd een kopie van onderzoeksverslagen betreffende hun kind wanneer het interne onderzoeken betreft.
Op onze website, www.daltonschoolhillegom.nl en op onze Facebook pagina Daltonschool Hillegom, tonen wij u veel actuele informatie. Om de website een wat vrolijker uiterlijk te geven, plaatsen wij ook foto’s op de site. Dit zijn dan foto’s van school- en lesactiviteiten zoals schoolreizen, kampen en projecten, die hebben plaatsgevonden. De foto’s worden zorgvuldig geselecteerd (privacy) voordat we ze op de website zetten. Het kan voorkomen dat dit een groot aantal is.
 

Foto’s

Ondanks dat wij de foto’s verantwoord selecteren voordat wij ze plaatsen, kan het voorkomen dat u liever niet heeft dat uw kind herkenbaar op onze website pagina staat. Indien u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen bij het plaatsen van de foto’s hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Overigens heeft u altijd het recht om foto’s van de website / Facebook pagina te laten verwijderen. Sinds het schooljaar 2014-2015 (in overleg met MR) plaatsen wij enkel nog herkenbare foto’s van leerlingen op onze website en alleen nog onherkenbare foto’s op Facebook.
 

Video-opnames

Soms wordt er gebruik gemaakt van het maken van een video-opname. De IB-er die een leerkracht filmt. De (vak-)leerkracht die de leerling filmt om zodoende een goede reflectie op de vaardigheid met het kind te maken. U kunt er hier vanuit gaan dat dit met didactische- en pedagogische doelstellingen te maken heeft. Namelijk het inzicht krijgen in handelen van zowel leerkrachten als leerlingen. Deze gegevens zullen wij te allen tijden voor interne doeleinden gebruiken. Ook hierbij heeft u altijd het recht om de video te laten verwijderen en of aan te geven dat u niet wilt dat uw kind op video- opnames terecht komt.

Incidenteel zullen wij u en uw kind benaderen voor promotionele doeleinden. U zult dan benaderd worden middels een aparte brief en antwoordstrookje. Om het portret van uw kind te kunnen gebruiken bij het maken van bijvoorbeeld folder en of logo.
 
Voor de foto- en video-opnames, die gemaakt worden door ouders of externen tijdens theatervoorstellingen, schoolreisjes en of andere festiviteiten, dragen wij geen verantwoordelijkheid.
 
Wanneer u bezwaar heeft tegen dat uw kind op foto- en/of video-opnames van Daltonschool Hillegom terecht komt, kunt u dit kenbaar maken door het formulier in te vullen die u vindt in deze link